3 Things You Should Know About Body Shaming

3 Things You Should Know About Body Shaming

“Ang laki ng legs mo! Parang pata ng baboy.” “Bro, payat-payat mo naman! Tigilan mo na ‘yang pag-a-adik!” Body shaming is the act of criticizing someone based sa kanilang shape, size, or appearance, says Cambridge Dictionary. It is everywhere. Lahat apektado. It...