To the Fatherless on Father’s Day

To the Fatherless on Father’s Day

You are not forgotten. Okay lang na hindi maging strong ngayon at aminin na hindi mo na kaya. Hindi mo na kaya ‘yung sakit. Hindi mo na kaya magtiis. Hindi mo na kaya ‘yung bigat na nararamdaman mo. Hindi mo na kaya umasa ulit na may magbabago pa. Hindi mo na kaya...

© 2019 iCanBreakthrough. All Rights Reserved.